Usklađivanje katastra i gruntovnice za katastarsku opštinu Furde

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Posao na usklađivanju podataka katastra i gruntovnice u našoj opštini Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Kozarska Dubica nastavlja u ponedjeljak, 11.decembra za katastarsku opštinu Furde.

Ova katastarska opština prostire se na 154 hektara koji su u vlasništvu 80 posjednika i kojima će u narednom periodu biti dostavljena rješenja o utvrđenom pravu na nepokretnosti.

Na ova rješenja, posjednici će imati pravo prigovora koje mogu iskoristiti u naredna dva i po mjeseca koliko  će trajati aktivnosti na usklađivanju podataka katastra i gruntovnice za katastarsku opštinu Furde, navode u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ovaj posao u našoj opštini  počeo je u novembru 2013.godine i do sada je završen za tri od ukupno 63 katastarske opštine, koliko ih ima srez Kozarska Dubica.

U jedinstvenoj evidenciji i službenoj upotrebi, usklađeni su i redovno se ažuriraju podaci katastra i gruntovnice za katastarske opštine Draksenić i Donja Gradina, prije nove godine u evidenciji će biti i podaci za katastarsku opštinu Mlječanica, a za katastarsku opštinu Furde polovinom februara naredne godine.