U Kozarskoj Dubici uskoro Centar za specijalističke socijalne usluge „Čuperak“

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

U Kozarskoj Dubici bi uskoro sa radom trebao da počne Centar za specijalističke socijalne usluge „Čuperak“ , kao prvi privatni centar za ovu vrstu usluga u Bosni i Hercegovini.

U ovom centru obavljaće se defektološki i logopedski tretmani, psihološke i defektološke procjene i savjetovanja , a organizovaće se i radionice za djecu od 2 do 14 godina.

U razvojnoj radionici „Malci radoznalci“radiće se sa djecom starosti od dvije do šest godina , kreativna radionica biće organizovana za uzrast od 6 do 14 godina, dok će radionica za darovitu djecu biti organizovana za uzrast od 6 do 12, a sportska radionica za mališane od dvije do sedam godina.

Sa djecom će raditi stručnjaci , u timu Centra su naime , defektolog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, učiteljica i profesor sporta i fizičkog vaspitanja.

Ukoliko žele svoju djecu da uključe u neki od ovih tretmana ili radionica  roditelji treba da ih prijave do 30.aprila, putem telefona broj 066/953-845 ili e-mail adrese cssucuperak@yahoo.com.

Prostorije Centra za specijalističke socijalne usluge „Čuperak“ nalaze se u Dositejeoj ulici broj 50.