Snijeg se čisti sa saobraćajnica i gradskih ulica prvog prioriteta

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Visina novog snijega na području opštine Kozarska Dubica je 10-ak centimetara.

Saobraćaj se odvija usporeno bez zastoja, a čiste se glavne saobraćajnice , putevi sa autobuskim saobraćajem i gradske ulice prvog prioriteta, kažu u Odjeljenju  za stambeno-komunalne poslove.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora i objekata su po opštinskoj Odluci o komunalnom redu dužni da uklone snijeg ispred svojih objekata , i to duž cijelog objekta u širini od najmanje dva metra, podsjećaju iz Komunalne policije.

Uklanjanje snijega ispred svojih ulaza moraju da obave i stanari u stambenim zgradama .

Snijeg i led koji se očisti ne  smije se odlagati na saobraćajnice i trotoare , a zabranjeno je i vraćanje snijega sa ulaza u dvorišta ili ispred stambenih i  poslovnih objekta na saobraćajnice nakon čišćenja, uklonjeni snijeg građani treba da odlažu pored svojih objekata.

Iz Komunalne policije pozivaju vozače da svoja motorna vozila  ne parkiraju na saobraćajnice jer time ometaju rad mašina koje od snijega čiste javne površine .