Pripreme za realizaciju treće faze projekta “Vodosnabdjevanje Komlenac”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

 Opština Kozarska Dubica dobila je saglasnost za izradu tenederske dokumentacije za realizaciju treće faze projekta “Vodosnabdijevanje Komlenac”, čija je ukupna vrijednost 3.530.881 KM.

Predsjednik tima za realizaciju tog projekta i načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Kozarska Dubica Vladislav Stevanović potvrdio je da se privode kraju radovi u okviru druge faze izgradnje sistema vodosnabdijevanja Komlenac, a da je opština Kozarska Dubica izvršila sve svoje obaveze i pripreme za realizaciju treće, završne faze tog projekta.

“Opština Kozarska Dubica je izvršila sve svoje obaveze, urađena je kompletna projektna dokumentacija koja je revidirana prema Zakonu o uređenju prostora kod nadležne institucije i prema zahtjevima Evropske investicione banke”, objasnio je Stevanović.

On je dodao da je nakon tog postupka opština Kozarska Dubica dobila saglasnost da se pristupi izradi tenderske dokumetacije za treću fazu projekta “Vodosnadbijevanja Komlenac”.

“Prema obavještenju koje smo dobili iz Ministarstva finansija Republike Srpske, raspisivanje tendera očekuje se krajem ove ili početkom naredne godine”, precizirao je Stevanović.

On je naveo da treća faza projekta “Vodosnabdijevanje Komlenac” podrazumijeva izgradnju dva rezervoara, crpne stanice, 13,3 kilometra primarnog cjevovoda, devet kilometara potisnih i 4,3 kilometra gravitacionih vodova u okviru vodosnabdijevanja Komlenac.

U okviru treće faze projekta biće izgrađena sekundarna mreža za vodosnabdijevanje naselja Komlenac i Suvaja sa 3,1 kilometara cjevovoda, te izradnju cjevovoda za Knežicu u dužini od 10 kilometara.

Distributivna mreža koja se sastoji od 0,3 kilometra priključnih cjevovoda biće izrađena za naselje Hadžibair, te rezervoar, crpna stanica i devet kilometara cjevovoda.

Stevanović je naveo da je u toku postupak eksproprijacije na tri lokacije gdje je predviđena izgradnja rezervoara, a da je taj postupak već završen za lokaciju rezervoara na Hadžibairu.