Ozimi usjevi u dobrom stanju

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Ozimi usjevi na dubičkim oranicama su u dobrom stanju.

Pšenica je i dalje najzastupljenija, a prema procjenama ovom ratarskom kulturom na području opštine  Kozarska Dubica jesenas je zasijano oko 2.000 hektara što je za 20 odsto više površina nego u 2016. godini.

Sjetvu strnih žita 2017.  obilježili  su veoma povoljni uslovi, pa je većina ratara ovaj posao obavila u optimalnom roku.

Zbog suše kukuruz je rano obran, pa su uz dovoljno vlage u sjetvenom sloju ostvareni uslovi za pravovremenu sjetvu. Sijalo se i van optimalnog roka, ali su vremenske prilike odgovarale žitima, koja se, bez obzira na period sjetve dobro razvijaju.

Prema riječima Marka Vlajsevića vlasnika preduzeća „Jelena“ na oranicama ovog preduzeća  pšenicom je u optimalnom agro roku zasijan 141 hektar, sjemenskom 55 i merkantilnom 86 hektara,  a kod 80 kooperanata oko 350 hektara.

On je rekao da je pšenica u dobroj kondiciji i da joj ne smeta golomrazica jer za sada nema velikih i dugotrajnih minusa.

Takvo vrijeme omogućilo je ratarima da sa mašinama uđu u njive, pa je i zimsko oranje pri kraju.

Mi smo završili oranje i đubrenje NPK-a gnojivom na planiranih 150 hektara koje ćemo zasijati proljećnim ratarskim kulturama, a pri kraju oranja su i naši kooperanti , koji su zimskom brazdom poorali oko 70 odsto planiranih površina , rekao je Vlajsević.