Nastavljaju se aktivnosti na usklađivanju podataka katastra i gruntovnice

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Aktivnosti na usklađivanju podataka katastra i gruntovnice na području Kozarske Dubice nastavljaju se u junu mjesecu ove godine, a javni oglas je objavljen na web stranici Republičke uprave za geodetsko imovinsko-pravne poslove.

U skladu sa Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2017.godinu u Republici Srpskoj, a prema dinamičkom planu Republičke uprave za geodetsko imovinsko-pravne poslove, 15.juna u Kozarskoj Dubici počeće aktivnosti na  usklađivanju podataka za katastarske opštine Mlječanica, Furde i Dubica 2.

Ove tri katastarske opštine prostiru se na 1.333 hektara na kojima pravo vlasništva ima 3.514 posjednika.

A ukoliko se realizuju planirane aktivnosti iz projekta Registracije nepokretnosti za Republiku Srpsku, koji finansira međunarodna zajednica,još u dvije katastarske opštine u Kozarskoj Dubici trebalo bi da se ove godine krene sa usklađivanjem podataka katastra i gruntovnice

Kazali su to u  Republičkoj upravi za geodetsko imovinsko-pravne poslove, Područnoj jedinici Kozarska Dubica i potvrdili da je  ovaj posao u našoj opštini počeo  u novembru 2013. godine i da je završen za  dvije od ukupno 63 katastarske opštine, koliko ih ima srez Kozarska Dubica.

Tako su u jedinstvenoj evidenciji i službenoj upotrebi  usklađeni i sada se redovno ažuriraju podaci katastra i gruntovnice za katastarske opštine Draksenić i Donja Gradina.

Svi podaci za ove katastarske opštine u kojima 620 posjednika ima vlasništvo na 1.830 hektara su u jedinstvenoj bazi i do njih građani lakše mogu da dođu, što je i osnovni cilj aktivnosti koje se provode na ujedinjenju katastra i gruntovnice.