Kontrola buke u ugostiteljskim objektima

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica su od 2. do 5.avusta proveli akciju pojačane kontrole stanja javnog reda i mira na području Kozarske Dubice, sa akcentom na prekršaje ”Unemiravanje građana bukom”.

Akcija je sprovedena po osnovu plana ”Turistička sezona 2017” u saradnji sa Opštinskom komunalnom policijom i opštinskim ekološkim inspektorom, u okviru koje je izvršen obilazak ugostiteljskih objekata na području djelovanja Policijske stanice Kozarska Dubica.

Kontrolnim aktivnostima u periodu trajanja akcije utvrđeno je da su u tri lokala, reprodukovanjem preglasne muzike, počinjeni prekršaji ”Uznemiravanje građana bukom” iz člana 15. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, za koje će protiv odgovornih lica, Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici, biti podneseno pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

U pojedinim ugostiteljskim objektima evidentirano je ponavljanje činjenja ovog prekršaja.
Policijska uprava Prijedor apeluje na vlasnike i odgovorna lica ugostiteljskih objekata da poštuju zakonske propise kada je u pitanju javni red i mir, da poštuju zakonski vremenska ograničenja u kojima je dozvoljeno izvođenje muzičkih i drugih sadržaja, te da tim izvođenjem ne uzmiravaju građane bukom.