Javna rasprava o “Akcionom planu jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Danas je u maloj skupštinskoj sali održana javna rasprava o Nacrtu  „Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu“ . Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijani rad, koji je organizator javne rasprave , te predstavnici  lokalane samouprave, policije  i roditelja djece sa posebnim potrebama.

„Ovim dokumentom je planirano da aktivnosti Akcionog plana za naredne dvije godine budu usmjerene  na tri prioritetne grupe, djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju,  djeca sa smetnjama u glasu, govoru i jeziku i djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja. S obzirom na definisane prioritetne probleme  osnovni ciljevi ovog Akcionog plana su uspostavljanje adekvatne usluge i mehanizama saradnje kako bi se djeca iz ove tri grupe lakše i kvalitetnije uključila u lokalnu zajednicu“, kazala je Maja Špica , direktor Centra za socijalni rad.

Ona je potvrdila da su učesnici javne rasprave informisani o rezultatima rada Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju i operativnog tima, te da su roditelji  istakli veliko zadovoljstvo zbog uspostavljanja nove usluge dnevnog zbrinjavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Centra za socijalni rad i dostupnosti stručnih usluga na jednom mjestu.

 „Roditelji su posebno  istakli značaj logopedskog tretmana, s obzirom na deficit ovog stručnog kadra u našoj lokalnoj zajednici , te izrazili zadovoljstvo rasporedom edukativnih i kreativnih radionica“, istakla je Špica i dodala da su prihvaćene predložene aktivnosti  Akcionog plana.

Predloženo je da se u ovaj dokumenat uvrsti i prevoz djece koja žive na selu do dnevnog centra.

Prema evidenciji  Centra za socijalni rad 108 djece i omladine do 21 godine starosti imaju fizičke i psihičke smetnje u razvoju. O poboljšanju kvalitete njihovog života i rada sve češće se govori, uz Centar za socijalni rad i opštinsku upravu, a od 2004.godine u tome je aktivno Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ koje ima 70 članova.