Izvještajna skupština Crvenog krsta u ponedjeljak, 10.aprila

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

U ponedjeljak, 10.aprila biće održana Izvještajna skupština Opštinske organizacije Crvenog krsta Kozarska Dubica.

Članovima  Skupštine biće prezentovan Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj i Informacija Nadzornog odbora o poslovanju organizacije u 2016.godini.

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Programa rada i Finansijskog plana za 2017.godinu, kao i dodjela priznanja pojedincima i institucijama za doprinos u radu Opštinske organizacije  Crvenog krsta.

Srebrni znak Crvenog krsta Republike Srpske dobiće profesor Milan Bokan i Opština Kozarska Dubica.

Izvještajna skupština će biti održana sa početkom u 13 časova u prostorijama ove organizacije.