Dubički šumari ispunili sedmomjesečni plan proizvodnje

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

Uprkos vremenskim prilikama koje ove godine nisu išle na ruku dubičkim šumarima u Šumskoj upravi Kozarska Dubica  upotpunosti je ispoštovan sedmomjesečni plan proizvodnje u svim segmentima.

Na početku godine, zbog izuzetno niskih temperatura i visokog snježnog pokrivača, u šumi se nije moglo raditi pa su svi zaposleni u januaru bili na kolektivnom godišnjem odmoru, a zbog ekstremnih vrućina dio jula se radilo sa 20 posto manjim kapacitetom.

Sve propušteno je nadoknađeno, pa je sedmomjesečni plan proizvodnje u segmentima sječa , privlačenje i iznos realizovan 100 posto , a u prodaji sa 105 posto, kazao je zamjenik upravnika Zoran Drvenica.

On je rekao da su tokom proteklih sedam mjeseci proizveli 20.516 kubika drvnih sortimenata,  dok je otprema ostvarena sa 21.273 kubika.

Posljedice suše u šumama kojima gazduje Šumska uprava Kozarska Dubica za sada nisu  evidentne, ali i ako ih bude biće uočljive tek za koji mjesec, kazao je Drvenica.

On je rekao da je prirodna obnova  ipak osigurana jer je ove godine rod bukvice i žira nezapamćeno dobar.

Zbog toga eventualne posljedice suše neće uticati na  reprodukciju šuma u dubičkom kraju jer se priroda sama pobrinula za obnovu, istakao je Drvenica.

Dubički šumari su tokom jula realizovali dio šumsko- uzgojnih radova.U prostoj reprodukciji izvršena je njega prirodnog podmlatka na 13,7 hektara u Kozari , te obavljeno čišćenje kultura od nepoželjnih vrsta na površini od 1,8 hektara u Prosari.